021-58425

باتری متناسب خودرو

باتری متناسب خودرو
خلاصه

باتری متناسب خودرو

16 4 00

انتخاب باتری برای هر خودرو موضوعی است که باید به آن توجه ویژه ای کرد...

شما میتوانید با استفاده از جدول زیر ظرفیت باتری متناسب با خودروی خود را مشخص نمایید.

  


برای مراجعه به منابع بر روی لینک کلیک نمایید.


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)