021-58425

درباره ما


گروه بازرگانی باتری محبی یک شرکت بازرگانی در حوزه باتری  است. موضوع کسب و کار گروه، پخش و فروش باتری خودرو است و فعالیت آن از سال 1397 آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. شرکتهای عضو گروه در تهران و استان‌های مختلف دیگر از جمله زنجان و چند استان دیگر استقرار یافته‌اند و شرکت "مادر" نیز با نام  "شرکت نویان توان فیدار " ثبت و در تهران مستقر است.گ